Materiaal

Gebruik maken van Computer Aided Design (CAD)

Het proces van fotochemisch metaaletsen begint met het maken van een ontwerp met behulp van CAD of Adobe Illustrator.Hoewel het ontwerp de eerste stap in het proces is, betekent dit niet het einde van computerberekeningen.Zodra het renderen klaar is, wordt de dikte van het metaal bepaald, evenals het aantal stukken dat op een plaat past, een noodzakelijke factor om de productiekosten te verlagen.Een tweede aspect van de dikte van de plaat is het bepalen van de toleranties van de onderdelen, die afhangen van de afmetingen van de onderdelen.

Het proces van fotochemisch metaaletsen begint met het maken van een ontwerp met behulp van CAD of Adobe Illustrator.Dit is echter niet de enige computerberekening die hierbij betrokken is.Na voltooiing van het ontwerp wordt de dikte van het metaal bepaald, evenals het aantal stukken dat op een plaat past om de productiekosten te verlagen.Bovendien zijn de onderdeeltoleranties afhankelijk van de onderdeelafmetingen, die ook een rol spelen in de dikte van de plaat.

Fotochemische metaalets01