Materiaal

Het strippen van de resterende resistfilm

Tijdens het stripproces wordt een resiststripper op de stukken aangebracht om eventuele resterende resistfilm te verwijderen.Nadat het strippen is voltooid, blijft het voltooide onderdeel over, zoals te zien is in de onderstaande afbeelding.

Na het etsproces wordt de resterende resistfilm op de metalen plaat verwijderd door toepassing van een resiststripper.Dit proces verwijdert alle resterende resistfilm van het oppervlak van de metalen plaat.

Zodra het stripproces is voltooid, blijft het afgewerkte metalen onderdeel achter, wat te zien is in de resulterende afbeelding.

Strippen van de resterende resistfilm01